Projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvio anketa

Registracijos terminas: birželio 14 d.

Projektas „Lyderių laikas 3“

Kvietimas dalyvauti ilgalaikėje neformaliojoje švietimo lyderystės programoje

Kviečiame  rimtai mokytis pasiryžusius švietimo bendruomenės atstovus  įsijungti į ilgalaikę neformaliąją programą, kurios paskirtis –sustiprinti lyderystės kompetencijas bei švietimo vadybos išmanymą taikant į praktiką ir patirtį orientuotas mokymosi strategijas. Ši programa buvo sukurta ir išbandyta ankstesniuose projekto „Lyderių laikas“ etapuose, joje jau mokėsi 270 nacionalinio, savivaldos bei mokyklos lygmens švietimo lyderių iš visos Lietuvos. 

Kam skiriama ši programa?

Programa skiriama ir patyrusiems, ir mažiau patirties turintiems švietimo bendruomenės atstovams: visų tipų  mokyklų  vadovams, pavaduotojams, visų dalykų mokytojams, nacionalinio lygmens bei savivaldybių specialistams, linkusiems į savarankišką studijavimą bei refleksiją, kuriems ne tiek svarbu gauti formalųjį išsilavinimo pripažinimą, kiek įgyti naujos patirties bei kompetencijų,  refleksyviai analizuoti savo praktiką bei kurti naujas veiklos idėjas, bendradarbiaujant su kolegomis iš savo bei kitų savivaldybių. Programą baigę dalyviai gebės integruoti teorines žinias į savo praktinę veiklą, kurdami  ir įgyvendindami pozityvius mokymosi pokyčius savo klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir šalyje.
 
Kuo ši programa skiriasi nuo Švietimo lyderystės magistrantūros programos?

LL3 projekto Švietimo lyderystės magistrantūros programa yra skiriama pradedantiems ar labiau patyrusiems švietimo organizacijų vadovams,  arba mokytojams, planuojantiems vadybinę karjerą bei siekiantiems formalaus vadybinio išsilavinimo.  Tai intensyvi universitetinė programa, reikalaujanti pasiryžimo skirti mokymuisi bei magistrinio darbo rengimui daug laiko ir pastangų.  Šias pastangas apvainikuos ir įgytos naujos kompetencijos ir ISM vadybos diplomas.

*

Koks yra neformaliosios programos turinys bei mokymosi procesas ?

Programą sudaro penki moduliai, iš kurių vienas yra privalomas, kiti – pasirenkamieji.

Privalomas įžanginis modulis – Švietimo lyderystės samprata. Šio modulio paskirtis – išsiaiškinti lyderystės mokymuisi sampratą, saviugdos, vadovavimo kitiems, organizacijai bei mokymuisi teorinius bei praktinius pagrindus ir  sąmoningai pasirinkti modulius gilesniam studijavimui. Įžanginio modulio pradžia – rugpjūčio mėn. Pabaigus šį modulį, dalyviai kviečiami pasirinkti vieną, du, tris arba  keturis modulius iš pasirenkamųjų modulių.

1.      Pasirenkamieji moduliai: 

Pažymėkite visus, kurie tinka